تبلیغات
شهید مسلم احمدی پناه(شهید امنیت) - الهی

شهید مسلم احمدی پناه(شهید امنیت)

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

موضوع: دلنوشته -

الهی ! . . . شهیدان عشق پای در راه نهادند . زمین را طی و مرکب نفس را پی کردند .

رفتند و پرسیدند . دیدند آن چه شنیدند .

اما ما در جبهه نفس در اولین منزل در خط دل ماندیم

و از روی تو خجل گشتیم . . .

عمری ز کمند نفس غافل ماندیم

سیلاب گناه آمد و در گل ماندیم

آن خط شکنان ز خط خون بگذشتند

ما پشت موانع خط دل ماندیممسلم جان شهادتت مبارکنوشته شده در پنجشنبه 10 آذر 1390 توسط
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Nasr19