تبلیغات
شهید مسلم احمدی پناه(شهید امنیت) - ای کاش من هم.....

شهید مسلم احمدی پناه(شهید امنیت)

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث


ای کاش سال ظهور باشد امسال                            دیدار روی مهدی نصیبمان شود امسال

ای کاش،ای کاش ظهور کند آقا امسال                      تا ز دوری مسلم آرام شویم امسال

 ای کاش مسلم شفاعت کند امسال                      یا که حسین گوشه چشمی به ما کند امسال

    ای کاش من هم ...........                       دیوارنوشته ای،ای کاش بازمسلم می نوشت امسال

ای کاش با سرداران شویم امسال                           سردار عبدالله،حسن و مسلم شویم امسال

ای کاش جایی برای ما باشد                                         نوکرجای زیادی نمی خواهد امسال

                                                                                                                                                   التماس دعا   

                                                                                                                                                      حب الحسین

 نوشته شده در دوشنبه 29 اسفند 1390 توسط
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Nasr19