تبلیغات
شهید مسلم احمدی پناه(شهید امنیت) - سوی مزار تو می آیم

شهید مسلم احمدی پناه(شهید امنیت)

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

 همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشّفاء آزادگان خواهد بود .امام خمینی (ره) 
نوشته شده در سه شنبه 15 فروردین 1391 توسط
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Nasr19