تبلیغات
شهید مسلم احمدی پناه(شهید امنیت) - سرمست رسیدن..

شهید مسلم احمدی پناه(شهید امنیت)

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیثرفت تا دامنش از گرد زمین پاک بماند

آسمانی تر از آن بود که در خاک بماند

از دلِ برکه ی شب سرزد و تابید به خورشید

تا دلِ روشن نیلوفری اش پاک بماند

دل و دامان شب آنگونه ز سوز دم او سوخت

که گریبان سحر تا به ابد چاک بماند

خوشه سرمست رسیدن شد و از شاخه فرو ریخت

تا که در خاک ، رگ و ریشه ی این تاک بماند

هرچه دیدیم از این چشم ، همه نقش بر آب است

نیست نقشی که در آیینه ی ادراک بماند

جز صدای سخن عشق صدایی نشنیدم

که در این همهمه ی گنبد افلاک بماندنوشته شده در شنبه 19 فروردین 1391 توسط
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Nasr19