تبلیغات
شهید مسلم احمدی پناه(شهید امنیت) - التماس شفاعت..

شهید مسلم احمدی پناه(شهید امنیت)

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

مسلم عزیز سلام

دلم بهانه غزل مهربانیت را کرده درکوچه های تاریک و غبار آلود دنیا

شمع وجودت را جستجو میکنم

تا شاید راه را پیدا کنم

دنیا برایم زندانی شده است

دعا کن قفل زنگار گرفته این زندان که با گناهانم بسته شده است

با کلید شهادت به رویم باز شود

التماس شفاعت..
.نوشته شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391 توسط
نمایش نظرات 1 تا 30
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Nasr19