تبلیغات
شهید مسلم احمدی پناه(شهید امنیت) - جایگاه شهدا

شهید مسلم احمدی پناه(شهید امنیت)

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث


در عالم ملکوت، علما و بزرگان و عباد و زهاد با حسرت به جایگاه شهدا نگاه میکنند.


                                                                                                       امام سید علی خامنه ای

نوشته شده در یکشنبه 18 تیر 1391 توسط
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Nasr19