شهید مسلم احمدی پناه(شهید امنیت) شهید احمدی پناه در سیزدهم شهریور 1390 در ارتفاعات جاسوسان در درگیری با گروهک تروریستی پژاک به شهادت رسیدند http://moslemshahid.mihanblog.com 2019-10-17T18:58:59+01:00 text/html 2015-04-06T04:28:02+01:00 moslemshahid.mihanblog.com سال نو مبارک http://moslemshahid.mihanblog.com/post/57 <font size="3" face="impact">سلام بر دوستان رفتیم تو سال چهارم اوج گرفتن <font color="#ff0000">شهدای صابرین</font> نمونه تقویم سال 94 مزین به &nbsp;تصاویر<font color="#ff0000">شهدای صابرین</font> آماده شده خدمتون ارائه میکنیم شادی روح <font color="#ff0000">شهدا </font>صلوات</font><div><font size="3" face="impact"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/lhxhll3tgs5syt7njsia.jpg" alt=""></div> text/html 2014-05-22T13:36:03+01:00 moslemshahid.mihanblog.com در خدمت عشق http://moslemshahid.mihanblog.com/post/55 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پدر شهید در خدمت رهبر عزیزمان &nbsp;در مراسم دانش آموختگی پاسداران در دانشگاه امام حسین (ع)</font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/26464/C/13930231_2526464.jpg" alt=""></div><div><br></div> text/html 2013-01-21T06:41:54+01:00 moslemshahid.mihanblog.com به یاد بابا مسلم... http://moslemshahid.mihanblog.com/post/53 <font style="font-size: 9pt"><br> </font><div id="postbody"><font style="font-size: 9pt"> <div style="text-align: center;"><font style="font-size: 13pt;"><font style="font-size: 9pt;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7596610214/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87.jpg" height="431" width="305"></font></font></div><p dir="rtl"><font style="font-size: 13pt;"><font style="font-size: 9pt;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">گفتی : بنویسید آب ...</span></font></font></p><font style="font-size: 13pt;"><font style="font-size: 9pt;"> <p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3">همه نوشتیم ...</font></p> <p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3">گفتی : بنویسید <strong><font color="#00cc00">بابا</font></strong> آمد ...</font></p> <p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3">همه .... همه نوشتند به جز من ! یادت می آید خانم معلم ؟؟!!</font></p> <p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3">همه نوشتند<font color="#00cc00"><strong> بابا</strong></font> آمد اما من نوشتم <font color="#00cc00"><strong>بابا</strong></font> رفت ...</font></p> <p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3">همیشه از همان اول که اسم <font color="#00cc00"><strong>بابا</strong></font> می آمد بغضم می ترکید و گریه می کردم .</font></p> <p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3">مثل روزی که تو دیکته می گفتی و من نبود <font color="#00cc00"><strong>بابا</strong></font> را آه می کشیدم .</font></p> <p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3">خانم یادت می آید وقتی بغلم کردی چقدر اشک ریختم ؟! </font></p> <p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3">یادت می آید گفتی : نباید گریه کنی چون <font color="#00cc00"><strong>بابا </strong></font>ناراحت می شود ؟!</font></p> <p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3">من هم قول دادم که هر وقت اسم <font color="#00cc00"><strong>بابا</strong></font> آمد انقدر گریه نکنم ...</font></p> <p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3">خانم معلم اجازه ؟! می شود یک چیزی بگویم ؟؟ راستش می خواستم</font></p><p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;اعتراف کنم ...</font></p> <p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3">خواستم بگویم من به قولم وفا نکردم. آخر می دانید سخت است&nbsp;</font></p><p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3">اسم <font color="#00cc00"><strong>بابا</strong></font> بیاید و من دلتنگ نشوم . </font></p> <p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3">سخت است اسم <font color="#00cc00"><strong>بابا</strong></font> بیاید و چشمانم بارانی نشود ...</font></p> <p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3">خانم معلم هنوزم که هنوز است بعد از 23 سال هر وقت اسم <font color="#00cc00"><strong>بابا</strong></font> می آید</font></p><p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;مثل روزهای کلاس</font><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">اولم که تو دیکته "<font color="#00cc00"><strong>بابا </strong></font>آمد" را می گفتی ، گریه ام می گیرد .</span></p> <p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3">هنوزم که هنوز است هر وقت <font color="#00cc00"><strong>بابا</strong></font>ی زهرا و سارا و مرضیه را می بینم</font></p><p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;گریه ام می گیرد !!</font></p> <p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3">بین خودمان باشد اما من دلم <font color="#00cc00"><strong>بابا</strong></font> می خواهد . بزرگ شده ام قبول اما</font></p><p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;بدون بابا بزرگ شدن</font><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">سخت است درست مثل درس غذای لذیذ آخر کتاب&nbsp;</span></p><p dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">که هیچ وقت یاد نگرفتمش ...</span></p><p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3">_____________________________________________________</font>__</p><p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" size="3"><strong>التماس نوشت <span style="font-size: medium;">ا<span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;">ز زبان ز<span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;">هرای بابا:</span></span></span></span></span></strong></font></p><p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3">خانم معلم اجازه ..؟! می شود یک خواهشی کنم ؟ </font></p> <p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3">می شود شما از خدا جان بخواهید برای یک ساعت هم که شده</font></p><p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3"><font color="#00cc00">بابا</font>ی من را از بهشت بفرستد</font></p> <p dir="rtl"><font class="Apple-style-span" size="3">زمین تا یک دل سیر نگاهش کنم ؟</font></p></font></font><p><font size="3">_____________________________________________________</font></p></font><p><font style="font-size: 9pt"><font size="3">این هم <font size="3">بابا ، زهرا جان یک دل سیر نگا<font size="3">هش کــــــــــــــ<font size="3">ن</font></font></font></font></font></p><p><img src="http://s2.picofile.com/file/7596619993/51959712902789354037.jpg" height="525" width="396"></p><p><img src="http://s3.picofile.com/file/7596619565/f0q1ey4rwfz48dfa3al.jpg"></p><p><img src="http://s3.picofile.com/file/7596619779/92x03l6awesqo01r849.jpg" height="290" width="389"></p><p><strong>متن از : شهیده ی گمنام</strong></p><p><strong>منبع : </strong><a href="http://revayat59-67.blogfa.com/" target="" title="">http://revayat59-67.blogfa.com</a></p></div> text/html 2012-11-20T19:23:51+01:00 moslemshahid.mihanblog.com یادی از آقا مسلم http://moslemshahid.mihanblog.com/post/52 <div align="center"><font size="2"> به نام خدا</font><br><br></div><font size="2">افتخار اینو داشتم که مدت 2 سال تمام با شهید مسلم احمدی پناه در دانشگاه امام حسین ع هم کلاسی بودیم. <br>خیلی باهم صمیمی بودیم و من هم خیلی با ایشون شوخی می کردم. <br>چون متاهل بود و جزء 5 یا 6 نفری بود که در کلاس ما متاهل بودو من هم به همین خاطر خیلی سر به سرش میزاشتم. منشی گردان آموزشی ما بود و هم منشی کلاسمون.یعنی هر وقت که بچه ها میخواستن مرخصی برن میبایست به آقامسلم مراجعه می کردن. خیلی خوش خط بود و خیلی هم آروم و سر به زیر.&nbsp; <br>خیلی به شهید آوینی علاقه داشت. یه دفترچه خاطرات دارم روزی که میخواستیم ازهم جدا بشیم دادم و یه دستخطی برام نوشت که واقعا هر وقت که به اون دستخط چشمم می افته دلم میلرزه . درکل خوشا بحالش که به آرزوش رسید.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هم کلاسی شهید احمدی پناه از اراک </font> text/html 2012-09-10T08:43:19+01:00 moslemshahid.mihanblog.com پندار ما این است... http://moslemshahid.mihanblog.com/post/51 <div style="text-align: center;"><img src="http://up.vatandownload.com/images/ssv2svgn6xcc5e09u48j.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2012-09-01T18:37:02+01:00 moslemshahid.mihanblog.com نماهنگ اولین یادواره شهید احمدی پناه http://moslemshahid.mihanblog.com/post/49 <font size="2">نماهنگ اولین یادواره شهید احمدی پناه که در اولین سالگرد شهادت این شهید والا مقام به همت آشنایان و دوستان شهید تهیه شده است برای شادی روح شهدای اسلام صلوات<br><br><br><br></font><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/41afb358fbd948c33e49cc7e6476a8b1308155]</div><br> text/html 2012-09-01T17:51:26+01:00 moslemshahid.mihanblog.com گزارش تصویری سالگرد شهید با عنوان یادواره تکاور شهید مسلم احمدی پناه http://moslemshahid.mihanblog.com/post/48 <br> <div style="text-align: center;"><img style="width: 441px; height: 401px;" src="http://up.vatandownload.com/images/qhsn5t2v941ykpus9.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font size="2"><span style="color: rgb(204, 0, 0);">لطفاً جهت دیدن ادامه عکس ها به ادامه مطلب بروید</span></font><br></div> text/html 2012-08-28T12:44:13+01:00 moslemshahid.mihanblog.com بفرمایید مراسم شهید http://moslemshahid.mihanblog.com/post/47 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3">&nbsp;</font><img src="http://up.vatandownload.com/images/55i7m57in644xu68b0.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><br></font><div style="text-align: justify;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><font size="2">با سلام خدمت دوستان مراسم اولین سالگرد شهادت پاسدار رشید اسلام تکاور <span style="color: rgb(204, 0, 0);">شهید مسلم احمدی پناه </span>روز پنج شنبه 1391/6/9 در محل حسینه گلزار شهدا فرادنبه برگزار میگردد.</font></font><br><font size="2">سخنران مراسم:حجت السلام و المسلمین نکونام نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد</font><br><font size="2">مداح حاج آقا توسلی</font><br><font size="2">از عموم ملت شهید پرور ایران اسلامی دعوت میشود حضور بهم رسانند.</font><br><font size="2">اجرتان با شهدا</font><br></div> text/html 2012-08-28T09:46:55+01:00 moslemshahid.mihanblog.com یکمین سالگرد.. http://moslemshahid.mihanblog.com/post/46 <img src="%3Cimg%20src=%27http://image.freeweq.com/pic/ef3c6e0d3b86.jpg%27%20alt=%27Image%20Hosted%20by%20Free%20Photo%20Hosting%20at%20http://www.iranxm.com/%27%20/%3E" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><img src="http://%3Cimg%20src=%27http://image.freeweq.com/pic/ef3c6e0d3b86.jpg%27%20alt=%27Image%20Hosted%20by%20Free%20Photo%20Hosting%20at%20http://www.iranxm.com/%27%20/%3E" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up9/69604237536418437870.jpg" alt="آپلود عكس , آپلود رایگان عكس , آپلود تصویر , آپلود فایل , آپلود سنتر ,آپلود عکس برای وبلاگ , فضای رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان, free image upload center , آپلود رایگان فیلم , آپلود عکس برای بلاگفا" border="0" height="549" width="493"> text/html 2012-08-24T18:22:03+01:00 moslemshahid.mihanblog.com عرض تسلیت http://moslemshahid.mihanblog.com/post/45 <font size="2">بدین وسیله وفات پسر سردار شهید محمد جعفر خانی را&nbsp; در آستانه عروج پدرشان خدمت خانواده محترم این شهید والا مقام تسلیت عرض میکنیم و از خداوند متعال برای خانواده عزیزشان صبر مسئلت مینمائیم.</font><br><br><br><font size="2">آقای بهروز جعفر خانی روز یک شنبه مورخ 91/5/29 در قزوین به دیدار پدر بزرگوارشان شتافتند.</font><br><br><font size="2">روحشان شاد</font> text/html 2012-07-28T13:29:35+01:00 moslemshahid.mihanblog.com مظلومیت شهدا http://moslemshahid.mihanblog.com/post/43 <div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font size="2"><img src="http://up.vatandownload.com/images/ztnyucjyr20lfdodas.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></font></div><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></font><p><font color="#3300ff" size="2"><br></font></p><p><font color="#3300ff" size="2">&nbsp;در یکی از وبلاگ ها&nbsp; گفته شده اتفاقی رخ داد&nbsp; که باعث شدپژاک متوجه حضور یاران سفرکرده بشود وآن هم(یا رفتن روی تله ی انفجاری برادر عزیزم مسلم احمدی پناه) موجب شد پژاک متوجه عملیات بشود و درنتیجه شروع به ریختن آتیش با تیبر بارpk که بطور بسیار حرفه ای استتار شده بود نماید</font></p><p style="TEXT-ALIGN: justify"><font color="#3300ff" size="2">و یکجا11عزیز را در خون خودشان غوطه ور سازد&nbsp;</font></p><p style="TEXT-ALIGN: justify"><font size="2">اصلا صحیح نمیباشد و البته ۱۱ شهید هم یکجا شهید نشدند .&nbsp;</font></p><p style="TEXT-ALIGN: justify"><font size="2">و تعدادی موقع عقب نشینی تاکتیکی مورد هدف قرار گرفتند مثل شهید صمد امیدپور و شهید صفری تبار&nbsp;چون عملیات از ساعت 4 صبح تا 11 صبح به طول انجامید ... !</font></p><font size="2">درضمن اکثر شهدا با قناسه و دوشکا و نارنجک و تله انفجاری شهید شدند و تنها سلاحی که در آنجا کاربردی نداشت pk بود ! </font><font size="2"><br>&nbsp;هم اینجا به کذب بودن آن اشاره میکنم&nbsp; و اگر لازم باشد عکس پیکر مطهر شهید را به نمایش میگذارم&nbsp; و خواهید دید که شهید از پا کاملا سالم بودند&nbsp; تا به کذب بودن مطلب پی ببرید از همین جا به ارائه کنندگان مطالب کذب هشدار میدهم بار دگر مطالب این چنینی تکرار شود...<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br>(این شهدا خود مظلومند داغ دل خانواده های شهدا را با این مطلب داغ&nbsp; تر نکنید)</span><br></font></div> text/html 2012-07-08T09:01:21+01:00 moslemshahid.mihanblog.com جایگاه شهدا http://moslemshahid.mihanblog.com/post/42 <div style="text-align: center;"><br><br><br><img style="width: 431px; height: 403px;" src="http://cend.comuv.com/photos/33509073ed34.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><br><div style="text-align: right;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">در عالم ملکوت، علما و بزرگان و عباد و زهاد با حسرت به جایگاه شهدا نگاه میکنند.</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><br style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><br style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امام سید علی خامنه ای</span><br><div style="text-align: center;"><br></div></div><br><br></div> text/html 2012-06-30T15:26:50+01:00 moslemshahid.mihanblog.com زهرا و بابا مسلم http://moslemshahid.mihanblog.com/post/41 <div style="text-align: center;"><img src="http://apn.net78.net/photos/819904dde955.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><img src="http://afc.site90.com/photos/df9029977a61.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font size="3"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><b>سلام بابا مسلم جان راستی آن روز یادت هست؟ آخرین روزی که از کنارم می رفتی؟ روزی که توان جدا شدن از همدیگر را نداشتیم؟ گویی نیرویی قلبهامان را به هم گره زده بود. نمی دانم آن روز حال عجیبی داشتم گرچه کوچک بودم اما هنوز آن بی قراری ها یادم هست. هنوز هم اشک های ملتمسانه و کودکانه ام را به یاد دارم، هنوز هم غربت رفتنت به خاطرم مانده است.<br> </b><br> <b>چه سخت بود آن لحظات، و چه سنگین می گذشت آن دقایق آخر.</b><br> <b>براستی مرا توان جدا شدن از آغوشت نبود، گویی کسی برای همیشه گرمای آغوشت را از من گرفت و تا ابد شنیدن صدای قلب تو را از من دریغ می کند. </b><br> <b>انگار تمام وجودم را از من جدا می کنند، نمی دانم شاید می دانستم که آخرین بار خواهد بود که نازهای شیرینم را خریدارخواهی بود؟ به چشمانت که می نگریستم گویی با من سخن می گفتند و آنها نیز توان جدایی نداشتند.</b><br> <b>در چشمان تو اشک موج می زد و عاقبت این اشک ها بغض نشکفته ام را شکوفا نمودند. هر قطره اشکی که می ریختم دردی بر غربتم می افزود.</b><br> <b>من و تو چشم در چشمان هم و در آغوش هم می گریستیم، درون هر دویمان غوغایی بود، و مادر فقط نگاهمان می کرد و بغض در گلویش را به سختی فرو می برد، آغوش می گشود که دوباره برگردم اما مگر می شد، ولی تو باید می رفتی تا چگونه رفتن را به همگان بیاموزی، باید می رفتی چرا که فرشتگان مهیای آمدنت شده بودند بالاخره مرا به سختی از آغوشت جدا ساختی به مادر سپردی. گویی روحم را از کالبدم جدا می کردی!<br> </b><br> <b>راستی یادت هست به مادر گفتی خداحافظ می روم اما انتظار نداشته باش که برگردم و پشتم را نگاه کنم زیرا اشکهایش اراده ام را سست و پاهایم را بی رمق خواهد کرد، تو می رفتی و من تا ته کوچه رفتنت را می نگریستم و اشک از چشمانم آرام آرام بر گونه های کوچکم می ریخت، گویی تمام وجودم را با خود می بردی، انگار تمام آرزوهایم به پایان رسیده است.</b><br> <br> <b>خود را سخت به سینه مادر می فشردم تا شاید دردم التیام یابد و تو لحظه به لحظه از من دور ودورتر می شدی و من لحظه به لحظه به غربت و تنهایی نزدیک و نزدیکتر، آنقدر دور شدی که انتهای کوچه دیگر ندیدمت و یک بار هم برنگشتی. وقتی رفتنت را باور کردم گویی این ابیات را در وجودم زمزمه می کرد:</b><br> <div style="text-align: center;"><b> می گفت شبی به خانه برمی گردم/با سبز ترین نشانه بر میگردم<br> </b><b> می گفت، ولی دلم گواهی می داد/یک روز به روی شانه بر میگردد<br> </b></div><b>رفتی و تو را برای همیشه به خدا سپردم نازنین.</b><br> <b>آرام باش، نگران نباش؛ من دیگر به تنهایی خو گرفته ام. من هم دیگر با شادی های کودکانه وداع کرده ام و بهار آرزوها را به فراموشی سپرده‌ام.آسوده باش و با فرشتگان مهربانی کن، من از خدا برایت شادی و آرامش روح را می طلبم.</b></div> text/html 2012-06-03T15:34:55+01:00 moslemshahid.mihanblog.com زهرا.. http://moslemshahid.mihanblog.com/post/40 <div style="text-align: center;"><br><img src="http://%3Cimg%20src=%27http://afc.site90.com/photos/6be5b6def555.jpg%27%20alt=%27Image%20Hosted%20by%20Free%20Photo%20Hosting%20at%20http://www.iranxm.com/%27%20/%3E" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://afc.site90.com/photos/6be5b6def555.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://apn.net78.net/photos/5f66a7cda623.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><span style="font-weight: bold; "><br><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><font size="2">چشم پاک دختری از جمله‌ای تر مانده است/چشم‌های پاکش اما خیره بر در مانده است</font></span></span><font size="2"> </font><p style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">روی دیوار اتاق کوچک تنهایی‌اش &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; / &nbsp;عکس بابایش کنار شعر مادر مانده است . . .</font></p><br></div></div> text/html 2012-05-16T07:11:24+01:00 moslemshahid.mihanblog.com التماس شفاعت.. http://moslemshahid.mihanblog.com/post/39 <br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://up.vatandownload.com/images/g4oh7uzu8516l7jy1wlh.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font size="4"><br><br>مسلم عزیز سلام<br><br>دلم بهانه غزل مهربانیت را کرده درکوچه های تاریک و غبار آلود دنیا<br><br>شمع وجودت را جستجو میکنم<br><br>تا شاید راه را پیدا کنم<br><br>دنیا برایم زندانی شده است<br><br>دعا کن قفل زنگار گرفته این زندان که با گناهانم بسته شده است<br><br>با کلید شهادت به رویم باز شود<br><br>التماس شفاعت..</font>.<br><br>